Prosiect y Ddeorfa

 

Gweithio gyda Chasgliad Cerameg Prifysgol Aberystwyth

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd pedwar crochenydd ifanc dawnus sy’n gweithio yng Nghymru yn creu gweithiau newydd ar gyfer arddangosfa grŵp to make new work for a group exhibition TANIO |IGNITE. Bydd y darnau a gaiff eu creu i’r prosiect yn seiliedig ar eu hymateb i’r casgliad. Rydym yn ddiolchgar iawn i Grochendy Nantgarw a chwmni Potclays Cyf am eu cefnogaeth i’r prosiect hwn.

Ross Andrews

Ross Andrews

Ar hyn o bryd, mae Ross yn dilyn cwrs MRES Cerameg yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ac yn ddiweddar bu’n arddangos gwaith yn yr Ŵyl Gerameg Ryngwladol. Mae’n defnyddio technoleg ddigidol, megis technoleg argraffu 3D a meddalwedd modelu, i ddylunio mowldiau ar sail sganiau digidol. Wedyn, mae’n creu darnau slip gan gyfuno technoleg arloesol â thechnegau traddodiadol cerameg. Bydd Ross yn ymateb i weithiau Abertawe a Nantgarw o’r casgliad, gan ddefnyddio sganiwr 3-D i greu sganiau a dehongli’r wybodaeth ddigidol er mwyn creu gwaith newydd

Elin Hughes

Graddiodd Elin â BA mewn Cerameg o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn 2019 a dyfarnwyd iddi Wobr Potclays am ddyfeisgarwch mewn clai. Yn ddiweddar, bu’n arddangos yn yr Ŵyl Gerameg Ryngwladol ac ar hyn o bryd mae hi’n gweithio yn Uned Deorfa Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Mae Elin yn creu llestri mawrion ac yna’n eu dad-adeiladu â thoriadau a rhwygiadau dramatig i archwilio’r tensiwn yn y clai. Bydd Elin yn edrych ar waith Frances Richards yn y casgliad ac mae ganddi ddiddordeb yn y potiau sydd â chaeadau a’r addurniadau majolica.

Nathan Mullis

Astudiodd Nathan am radd BA mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd ac fe gwblhaodd gwrs Meistr mewn Cerameg yn 2018. Ei hoffter arbennig yw gweithio gyda darnau anodd o glai ac arbrofi â gwydredd, ac yn aml mae’n creu ryseitiau gwydredd yn hwyr y nos. Cynhaliodd ei sioe un-dyn gyntaf, sef ‘Small Worlds’, yng Nghaerdydd yn gynharach eleni. Ar gyfer y prosiect hwn bydd yn ymateb i waith a wnaed gan Reginald Wells, gan edrych nid yn unig ar ei dechnegau gwydro ond hefyd ar ddull gwreiddiol Wells o ddangos ei weithiau mewn arddangosfeydd.

Hannah Walters

Mae Hannah yn astudio am radd Meistr ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd ar ôl astudio’n flaenorol ym Mhrifysgol Falmouth (Cernyw) lle’r enillodd BA mewn Crefftau Cyfoes. Treuliodd nifer o flynyddoedd yn gweithio mewn canolfan hynafolion lle daeth i gwestiynu sut yr oedd gwrthrychau’n cael eu prisio. Yn ei gwaith mae hi’n gwneud cyfeiriadau at borslen Ewropeaidd o’r 17eg a’r 18fed ganrif, ac yn creu ei darnau porslen coeth ac addurniadol ei hun. Fe fydd yn creu darnau mewn ymateb i blatiau porslen Nantgarw o’r casgliad, ac mae ganddi ddiddordeb mewn defnyddio addurniadau a baentiwyd â llaw i guddio mân frychau a ddaeth wrth danio’r clai.

 

 

This project is supported by the Arts Council of Wales, Nantgarw China Works and Potclays LTD.

 

Dewislen
×
Menu