Newyddion Diweddaraf

Prosiect y Ddeorfa

Gweithio gyda Chasgliad Cerameg Prifysgol Aberystwyth

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd pedwar crochenydd ifanc dawnus sy’n gweithio yng Nghymru yn creu gweithiau newydd ar gyfer arddangosfa grŵp to make new work for a group exhibition TANIO |IGNITE. Bydd y darnau a gaiff eu creu i’r prosiect yn seiliedig ar eu hymateb i’r casgliad. Rydym yn ddiolchgar iawn i Grochendy Nantgarw a chwmni Potclays Cyf am eu cefnogaeth i’r prosiect hwn.

Ross Andrews

Ross Andrews

Ar hyn o bryd, mae Ross yn dilyn cwrs MRES Cerameg yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ac yn ddiweddar bu’n arddangos gwaith yn yr Ŵyl Gerameg Ryngwladol. Mae’n defnyddio technoleg ddigidol, megis technoleg argraffu 3D a meddalwedd modelu, i ddylunio mowldiau ar sail sganiau digidol. Wedyn, mae’n creu darnau slip gan gyfuno technoleg arloesol â thechnegau traddodiadol cerameg. Bydd Ross yn ymateb i weithiau Abertawe a Nantgarw o’r casgliad, gan ddefnyddio sganiwr 3-D i greu sganiau a dehongli’r wybodaeth ddigidol er mwyn creu gwaith newydd

Elin Hughes

Graddiodd Elin â BA mewn Cerameg o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn 2019 a dyfarnwyd iddi Wobr Potclays am ddyfeisgarwch mewn clai. Yn ddiweddar, bu’n arddangos yn yr Ŵyl Gerameg Ryngwladol ac ar hyn o bryd mae hi’n gweithio yn Uned Deorfa Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Mae Elin yn creu llestri mawrion ac yna’n eu dad-adeiladu â thoriadau a rhwygiadau dramatig i archwilio’r tensiwn yn y clai. Bydd Elin yn edrych ar waith Frances Richards yn y casgliad ac mae ganddi ddiddordeb yn y potiau sydd â chaeadau a’r addurniadau majolica.

Nathan Mullis

Astudiodd Nathan am radd BA mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd ac fe gwblhaodd gwrs Meistr mewn Cerameg yn 2018. Ei hoffter arbennig yw gweithio gyda darnau anodd o glai ac arbrofi â gwydredd, ac yn aml mae’n creu ryseitiau gwydredd yn hwyr y nos. Cynhaliodd ei sioe un-dyn gyntaf, sef ‘Small Worlds’, yng Nghaerdydd yn gynharach eleni. Ar gyfer y prosiect hwn bydd yn ymateb i waith a wnaed gan Reginald Wells, gan edrych nid yn unig ar ei dechnegau gwydro ond hefyd ar ddull gwreiddiol Wells o ddangos ei weithiau mewn arddangosfeydd.

Hannah Walters

Mae Hannah yn astudio am radd Meistr ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd ar ôl astudio’n flaenorol ym Mhrifysgol Falmouth (Cernyw) lle’r enillodd BA mewn Crefftau Cyfoes. Treuliodd nifer o flynyddoedd yn gweithio mewn canolfan hynafolion lle daeth i gwestiynu sut yr oedd gwrthrychau’n cael eu prisio. Yn ei gwaith mae hi’n gwneud cyfeiriadau at borslen Ewropeaidd o’r 17eg a’r 18fed ganrif, ac yn creu ei darnau porslen coeth ac addurniadol ei hun. Fe fydd yn creu darnau mewn ymateb i blatiau porslen Nantgarw o’r casgliad, ac mae ganddi ddiddordeb mewn defnyddio addurniadau a baentiwyd â llaw i guddio mân frychau a ddaeth wrth danio’r clai.

 

 

This project is supported by the Arts Council of Wales, Nantgarw China Works and Potclays LTD.

 

Newyddion Diweddaraf

Not Just for Pretty

Robyn Cove mewn perthynas â | in relation to Michael Cardew

Gorffennaf 21 July – Hydref 7 October 2018

Arddangosfa a Sgwrs 21/07/2018

Cyfarfod yn y Oriel Serameg, Canolfan y Celfyddydau 4.00pm

AM DDIM

Coffee Cups - sml

Mae’r prosiect ‘Not Just for Pretty’ wedi rhoi imi gyfle i bwyso a mesur rhinweddau ymarferol ac addurniadol crochenwaith Michael Cardew. Drwy astudio’r potiau sydd yng Nghasgliad Ann Carr gallaf weld sut y gwnaeth Cardew ddatblygu ei waith. Mae dylanwadau pob cyfnod o’i yrfa yn cael eu dangos yn y casgliad hwn o waith sy’n cynnwys potiau a wnaed yn Abuja ac Wenford Bridge. 

 Fyddwn i byth wedi fy nisgrifio fy hun fel addurnwr cyn y prosiect hwn, ond erbyn hyn, wedi imi drosglwyddo motiffau addurniadol i’m harddull fy hun ac i’m potiau fy hun, rwy wedi dod o hyd i’m llais fy hun. 

Erbyn hyn, addurno yw prif ddatganiad fy ngwaith, ac ymwybyddiaeth o swyddogaeth y darn yw fy mhrif ystyriaeth pan fyddaf yn creu. 

 

Mae potiau Michael Cardew yn rhan o fywyd Robyn Cove ers erioed.  Roedd ei mam yn perthyn o bell ac fe ddefnyddiai’r teulu ei jariau, ei gwpanau a’i fowlenni yn eu bywydau beunyddiol. Cafodd diddordeb Robyn mewn cerameg stiwdio ei annog gan ei hewyrth Simon Fox, casglwr cerameg sydd, yn garedig iawn, wedi benthyg rhai darnau i’r arddangosfa hon.

Roedd Ann Carr (1928-2013) yn gyfaill a chymdoges i Michael Cardew, ac yn edmygu ei waith.  Yn 2014 rhoes ei mab, Julian Carr, fwy na 300 darn o’i chasgliad i Brifysgol Aberystwyth. Mae’r casgliad pwysig hwn i gyd wedi’i gysylltu â Chrochendy Wenford Bridge a sefydlwyd gan Michael Cardew yn 1939. Ar ôl ymweld â Chasgliad Ann Carr yn 2017, cafodd Robyn grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu corff newydd o waith wedi’i ysbrydoli gan y crochenwaith gan Michael Cardew sydd yng Nghasgliad Cerameg Prifysgol Aberystwyth.

ACW

NAT LOTTERY

Dewislen
×
Menu