Rhaglen Gweithgareddau i’r Teulu

 

HWYL GREADIGOL I’R TEULU 2019

Bydd yr Oriel Cerameg yn cynnal sesiynau celf a chrefft i deuluoedd, wedi eu seilio ar themâu ac arddangosfeydd sydd yng Nghasgliad Cerameg nodedig yn yr Ysgol Gelf, Prifysgol Aberystwyth. Fel arfer cynhelir y gweithgareddau hyn ar Ddydd Sadwrn olaf y mis yn yr Oriel Cerameg ar lawr gwaelod Canolfan y Celfyddydau. Does dim angen archebu lle dim ond galw heibio rhwng 10am a 1pm. Codir tâl gwirfoddol bychan am gostau’r deunydd (fel arfer £1 y plentyn, am ddim i oedolion) a bydd digwyddiadau yn rhedeg am 30-45 munud ac yn addas i deuluoedd a phlant o 3 oed a hŷn.

Dydd Sadwrn 28ain-Crochenwaith ac argraffu

Dydd Sadwrn 26ain-Bygiau a Gloÿnnod Byw

Dydd Sadwrn 30ain-Crefftau Nadolig

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Louise Chennell, loc@aber.ac.uk, Ffôn: 01970 622192

 

Dewislen
×
Menu