Rhaglen Gweithgareddau i’r Teulu

Hwyl Greadigol i’r Teulu 2016

Rhaglen Gweithgareddau i'r TeuluBydd yr Oriel Cerameg yn cynnal sesiynau celf a chrefft i deuluoedd, wedi eu seilio ar themâu ac arddangosfeydd sydd yng Nghasgliad Cerameg nodedig yn yr Ysgol Gelf, Prifysgol Aberystwyth. Fel arfer cynhelir y gweithgareddau hyn ar Ddydd Sadwrn olaf y mis yn yr Oriel Cerameg ar lawr gwaelod Canolfan y Celfyddydau. Does dim angen archebu lle dim ond galw heibio rhwng 10am a 1pm. Codir tâl gwirfoddol bychan am gostau’r deunydd (fel arfer £1 y plentyn, am ddim i oedolion) a bydd digwyddiadau yn rhedeg am 30-45 munud ac yn addas i deuluoedd a phlant o 3 oed a hŷn.

 

 

2016
24 Medi: Botymau gwella’r cartref
29 Hyderf: Gwneud Mwgwd Anifail
26 Tachwed: Crefftau Nadolig

 
2017
28 Ionawr: Tebotau Ffantasïol
25 Chwefror: Cwpanau a Soseri Cardfwrdd
25 Mawrth: Gwneud Dysgl Dlysau

Dewislen
×
Menu